Dijksma stelt gps verplicht bij goederenwagons

De registratie van stilstaande goederenwagons met gevaarlijke stoffen op spooremplacementen is nog steeds onvoldoende. Daarom grijpt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) in. Ze verplicht de vervoerders om deze wagons uit te rusten met gps-zenders.

Dat schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. Van de stilstaande goederenwagons met gevaarlijke stoffen is nu 75 procent goed geregistreerd. Dat is belangrijk voor de brandweer in geval van een calamiteit. In 2015 bedroeg dit percentage nog 60 procent. Maar Dijksma is niet tevreden. Ze vindt het niet snel genoeg gaan.

Door de wagons uit te rusten met een gps-tracker is snel te achterhalen waar de wagons staan of rijden en welke stoffen erin zitten. Verder kondigt Dijksma aan dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog meer inspecties gaat uitvoeren en dat boetes worden verhoogd. Spoorvervoerders die structureel de fout ingaan wordt de toegang tot het spoor ontzegd.

De belangrijkste foutoorzaak in de registratie is menselijk handelen. Onder andere de brandweer wil daarom verdere digitalisering van het systeem waarbij op basis van bijvoorbeeld GPS-informatie de systemen worden gevuld. "Ik steun deze lijn en ga een stap verder door het gebruik van een geautomatiseerd systeem (bijv. GPS of RFD-tags) verplicht te stellen voor alle vervoerders in Nederland" schrijft Dijksma.

De registratie van doorgaande treinen met wagens met gevaarlijke stoffen blijkt wel goed op orde. Daar zijn door de ILT geen afwijkingen geconstateerd.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb

Bron: Treinreiziger