ProRail wil beheer HSL in eigen handen nemen

Spoorbeheerder ProRail wil het dagelijkse beheer van de HSL-lijn overnemen van Infraspeed. Volgens de topman Per Eringa van ProRail zal de IC Direct hiermee beter kunnen presteren. Ook zou de huidige beheerder bepaalde verbeteringen die ProRail wenst, aan het spoor nalaten.

Het huidige contract loopt nog tot 2031 maar moet voortijdig worden opgezegd. Dit was Eringa's oproep tijdens het gepresenteerde Jaarverslag 2016 die donderdagochtend werd gepresenteerd. Deze pleidooi is een onderdeel van het verbeterplan om de IC Direct betrouwbaarder te maken.

Ook NS-topman Roger van Boxtel heeft laten weten dat hij het voorstel steunt: "Ik steun Pier in het streven om het beheer en onderhoud van de hsl te vereenvoudigen, in het belang van onze reizigers. Elk voorstel daartoe moet serieus en in goed overleg worden opgepakt."

In april van dit jaar kregen zowel de NS als ProRail een boete omdat de punctualiteit niet werd bereikt. Eringa gaf toen al aan dat er een verbeterplan wordt gewerkt: "We zien dat het aantal storingen aan de infrastructuur het afgelopen jaar is afgenomen. We hebben er vertrouwen in dat we met de maatregelen het aantal storingen verder kunnen brengen."

InfraSpeed

ProRail is beheerder van het reguliere spoorwegnet, maar de 100 km lang HSL-lijn vanaf Hoofddorp tot aan de Belgische grens van Nederland wordt door InfraSpeed B.V. beheerd. In 2001 sloot InfraSpeed, een consortium van Koninklijke BAM, Siemens Nederland en Fluor Infrastructure, een contract met twee ministeries: Infrastructuur en Milieu en Financiën. Inmiddels zijn Twee Britse investeringsmaatschappijen inmiddels grootaandeelhouder.

Het contract welke nog feitelijk tot 2031 loopt omvat het onderhoud van de 'bovenbouw' van het spoor. Hierbij moet worden gedacht aan de sporen, wissels en andere technische infrastructuur. Ook het storingsherstel wordt door dit bedrijf uitgevoerd. Hiervoor ontvangen ze jaarlijks 105 miljoen euro subsidie van de rijksoverheid.

Volgens Eringa zou InfraSpeed zich alleen richten op de beschikbaarheid van het spoor en 'geen prikkel hebben om de prestaties op het spoor te verbeteren'. ProRail in samenwerking van de NS hebben wel deze doelstelling. Tegenover NRC laat Eringa weten wat de doelstellingen zijn:

“Wij willen weeffouten in de hsl herstellen door bijvoorbeeld spanningssluizen te verplaatsen. Daardoor stranden er minder treinen. Door wissels toe te voegen is de impact minder als er toch een trein strandt. Infraspeed heeft geen belang bij zulke verbeteringen, dus daar gaan ze niet in investeren. Wij wel.”

Of een dergelijke contractsbeëindiging haalbaar is zegt Eringa het volgende:

“Natuurlijk zijn er complicaties, maar als het je menens is met beter presteren op de hsl moet je dit doen als overheid. Het beheer van de Betuweroute is ook overgegaan van Keyrail naar ProRail, het is goed om het spoorbeheer te vereenvoudigen. We krijgen nu een boete van 1 miljoen euro omdat we 78,6 procent punctueel waren in plaats van 80 procent. Dat is onzin, gefriemel in de marge. Ik wil naar een veel hogere punctualiteit, naar 90 procent. De hsl moet net zo punctueel worden als de rest van het spoor.”

Foto: Rob Dammers
Een IC Direct over het HSL-spoor.
Foto: Rob Dammers