NS brengt reizigersstromen in kaart door bluetooth en wifi

De NS en ProRail brengen onder meer via bluetooth en wifi-signalen de reizigersstromen op zes drukke stations in kaart. Dit gebeurt op Amsterdam Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Leiden Centraal en 's Hertogenbosch.

De signalen die de NS meet zijn afkomstig van smartphones, tablets en laptops die de reizigers bij zich dragen, meldt de NS op zijn website. De gegevens worden vanwege de privacy geanonimiseerd opgeslagen.

Met de gegevens willen NS en ProRail de drukte op de perrons in kaart brengen. Hiermee hopen ze snel in te kunnen spelen op de snel groeiende reizigersaantallen en in te spelen op eventuele drukke reizigersstromen. De gegevens zijn direct beschikbaar voor het personeel. Zo kunnen zij met een speciale iPad zien waar er bijvoorbeeld begeleiding nodig is op de drukke perrons van station Schiphol. Ook via oortjes kunnen ze medewerkers hierop aansturen.

Privacy

Het zogenoemde tracken van de signalen van mobiele apparaten op treinstations mag niet zomaar en er gelden dan ook strikte regels. NS moet bijvoorbeeld duidelijk kenbaar maken dat de signalen gevolgd worden en data mag alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

De privacy-waakhond ACM wil graag van de NS weten hoe ze exact te werk gaan. "Het hashen van mac-adressen (unieke nummers van apparaten die via een netwerk communiceren, red.) is niet altijd te anonimiseren", aldus het overheidsorgaan. De NS laat weten dat met de anonimisering de reizigers niet op verschillende dagen te volgen zijn. De NS heeft aangegeven de data voor maximaal vijf jaar op te slaan. Ook heeft het spoorwegbedrijf op de stations speciale bordjes opgehangen die reizigers duidelijk maken over de 'tracing'.

Foto: Shirley de Jong
Foto: Shirley de Jong