Voorlopig nog geen snellere treinen tussen Groningen en Winschoten

Het is onmogelijk om treinen met hogere snelheid te laten rijden op het traject tussen Groningen en Winschoten. Uit een onderzoek is gebleken dat de ondergrond hiervoor te zwak zou zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Geoconsult Noord in opdracht van de provincie Groningen. Deze bevestigt de eerdere conclusie dat de bodem inderdaad te zwak is om treinen sneller te laten rijden.

Onderzoek

Uit een onderzoek is gebleken dat er voor de reiswinst ingrijpende maatregelen nodig zijn. Zo zal de zwakke onderlaag moeten worden vervangen door een stevigere, en moeten er op delen van het traject taluds worden aangelegd. Ook zou de vervanging van de spoorbaan er tot leiden dat het een jaar buiten dienst zal moeten worden gesteld. De totale kosten voor de vernieuwing zouden in het onderzoek worden geraamd op 60 tot 120 miljoen euro.

Om toch op een alternatieve manier een reiswinst te behalen zouden er volgens gedeputeerde Fleur Graperhaus (D66) diverse maatregelen kunnen worden genomen. Zo zou de snelheid kunnen worden verhoogd op delen van het traject waar de bodemgesteldheid wel voldoende toereikend is. Hiermee geeft ze aan dat er met name aan de omgeving van stations moet worden gedacht.

Project

De kosten voor het onderzoek bedragen 1,65 miljoen euro, en worden gedekt uit het project "Sneltrein Groningen - Winschoten". In dit project wordt gedacht aan een verhoging van de frequentie tussen beide plaatsen.

Foto: Jan Derk Remmers
Foto: Jan Derk Remmers