Afkortingen (v)

  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  

Afkorting Betekenis
V&G Veiligheid en Gezondheid
V250 Fyra V250
VCA VeiligheidsChecklist Aannemers
VD Verantwoordelijke Deskundige
VGB Verklaring Geen Bezwaar
VHM VeiligHeidsMan
VIRM Dubbeldeks interregiomaterieel (IRM)
VIS Veiligheids Informatie Systeem
VL VerkeersLeiding
VL-post VerkeersLeidingspost
VOB Vertragings Opvang Buffer
VOP Voldoende Onderricht Persoon
VVW Voorschrift Veilig Werken
VWB O-taak Voorbereider Werkplek Beveiliging Ontwerpende taak
VWB PW Voorbereider Werkplek Beveiliging Persoonlijke Waarneming
VWB U-taak Voorbereider Werkplek Beveiliging Uitvoerende taak
VWB V-taak Voorbereider Werkplek Beveiliging Voorbereidende taak
VWI Veilig Werken aan de Infra
VWS Veiligheidsvoorschrift voor Werkzaamheden aan of werkzaamheden eninspecties in de nabijheid van de Ev-HoogSpanningsinstallaties
VWSp Veiligheidsvoorschrift voor Werkzaamheden en inspecties aan of in de onmiddelijke nabijheid van onder SPanning staande bovenleiding