Trein Borne ontspoorde door gebroken wielband

De goederentrein bij Borne in Twente is begin deze maand ontspoord doordat een wielband onder een wagon was gebroken. Goederenwagons met dergelijke wielbanden worden al sinds 2011 niet meer aangeschaft.  Ook zal vanaf 2020 dit type wagon niet meer harder mogen rijden dan 80 km/u, zo is in Europees verband afgesproken.

Deze antwoorden gaf staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur maandag tijdens het Kamervragen-uurtje die de SP gesteld had naar aanleiding van de ontsporing. De staatssecretaris kan zich de zorgen van het incident voorstellen, maar ze komt niet terug op haar voornemen om in de toekomst meer goederenvervoer richting Oost-Europa over dezelfde spoorlijn af te wikkelen.

Bezwaar

Overheden en inwoners in Oost-Nederland hebben bezwaar tegen de toename van goederentransport over bestaande spoorlijnen. Inmiddels hebben zij al tal van alternatieven aangeboden, welke Mansveld echter tot nu toe niet op andere gedachten hebben gebracht. Zo schrijft zij aan de SP dat in 2012 al is uitgezocht dat via de binnenvaart maar 9 procent van het toekomstige transport zou kunnen worden afgewikkeld. Tegen hogere kosten en een langere vervoerstijd, aldus de staatssecretaris.

'Vervoer per spoor is duurzaam; een incident, hoe betreurenswaardig ook, doet daar niet aan af. Gevaarlijke stoffen zijn nodig om producten te kunnen maken die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Oost-Nederland wordt zoveel mogelijk ontzien, uitsluiten van vervoer van gevaarlijke stoffen kan echter niet', stelt de staatssecretaris

Inmiddels vindt er nog steeds door de IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport) een onderzoek plaats naar de ontsporing. Tevens zullen alle wagons met verouderde wielbanden gecontroleerd worden op de constructie. Mocht blijken dat dergelijke wagons te oud zijn, dan zullen er een nieuwe Europese afspraken moeten worden gemaakt voor goederenwagons.

Bron: AD