"Nieuwe Zijderoute vormt bedreiging voor Schiphol"

De Nieuwe Zijderoute, een reeks goederenverbindingen over het spoor van China naar Europa, vormt een bedreiging voor de positie van Schiphol. Hiervoor vreest het Economisch Bureau van ING. De haven van Rotterdam krijgt minder last van de nieuwe treinverbindingen.

De Zijderoute is momenteel nog niet heel populair, maar de verbinding lijkt in de toekomst sterk te groeien. Vooral omdat de route een prestigeproject van de Chinese overheid is, verwachten economen dat de groei de komende jaar uit zal lopen in dubbele cijfers.

Het vervoer via het spoor is sneller maar duurder dan vervoer per boot, en trager maar goedkoper dan vervoer per vliegtuig. Het transport vanuit China vindt ook via zeeschepen plaats. Vanwege de schaalgrootte van de zeeschepen is deze vorm van transport vooral interessant voor het vervoer van goedkope producten of grondstoffen. Duurdere producten zoals medicijnen, elektronica en cosmetica worden vaak nog via het vrachtvliegtuig vervoerd. Vervoer per vliegtuig is namelijk vier tot zes keer duurder dan over het spoor. Als deze via de trein vervoerd wordt zou dit veel CO2 schelen en daardoor goedkoper zijn.

Door een betere ontsluiting van de Zijderoute met Oost-Europa zijn er mogelijkheden dat Nederlandse bedrijven meer kansen zullen krijgen. Oost-Europese producten kunnen per trein naar Nederland komen en vandaar verder worden vervoerd, maar ook het achterland van de Rotterdamse haven wordt op deze manier groter. Een enige beperking over de route is dat het spoor in Noord-West Europa zeer druk bezet is waardoor er niet eenvoudig extra treinen bij kunnen komen.

Foto: Rob Dammers (Flickr; Creative Commons)
Foto: Rob Dammers (Flickr; Creative Commons)