Spoor tussen Rotterdam en Schiedam blijft viersporig

De vier treinsporen tussen Rotterdam Centraal en Schiedam Centrum blijven bestaan. Dat zijn het rijk, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) donderdagmorgen overeen gekomen.

Sinds de ombouw van het treinspoor van de Hoekse Lijn naar een metrospoor worden er sinds april 2017 twee treinsporen niet meer gebruikt. Die sporen zullen vernieuwd gaan worden, zodat er in 2024 per uur over de vier sporen in totaal vier intercity’s en zes sprinters kunnen gaan rijden. Uiteindelijk zal dan het gehele traject tusssen Den Haag en Rotterdam vier-sporig zijn. Eind vorig jaar werd bekend gemaakt dat Strukton vanaf november dit jaar gaat beginnen met de verdubbeling van het spoor tussen Rijswijk en Delft en de aanpassing van de sporen tussen Delft-Zuid en Rotterdam.

De ombouw van het spoor tussen Rotterdam en Schiedam zal tussen de 20 en 30 miljoen euro gaan kosten, en wordt door beide partijen gezamenlijk bekostigd.

Foto: Treinenweb
Het station van Rotterdam.
Foto: Treinenweb