Arriva treinen op Maaslijn krijgen vaker voorrang op NS-treinen

Treinen van Arriva op de Maaslijn tussen Nijmegen, Venlo en Roermond krijgen voortaan vaker voorrang op NS-treinen of goederentreinen. Dit is een maatregel die de vervoerder en spoorbeheerder ProRail hebben afgesproken om de prestaties op de geplaagde spoorlijn te verbeteren.

Dat laat adjunct-directeur Frank van Setten van Arriva weten tijdens een interview met dagblad De Limburger. Uit een onderzoek van ProRail kon worden erkend dat de treinen van de vervoerder vaak hinder hebben omdat er gewacht moet worden op vertraagde goederentreinen uit Duitsland of op NS-treinen uit Eindhoven. Dit heeft er toe geleid dat ProRail de treinen van Arriva vaker voorrang geeft. Hoewel de afspraken nog maar kort zouden gelden, zou het nu al wel zijn vruchten afwerpen.

Extra maatregelen

Om de capaciteitsproblemen op de Maaslijn op te lossen zijn er diverse maatregelen die de komende tijd worden genomen. Zo zal de spoorlijn in de toekomst geëlektrificeerd worden waardoor er extra treinen kunnen rijden, en tevens ook sneller kunnen optrekken. De bestelling van de FLIRT-treinen, die van extra deuren zijn voorzien, staat momenteel al op de radar. Deze electrificering zal mogelijk pas in 2024 voltooid zijn.

Ook rijden er momenteel al extra spits-treinen om extra capacteit te bieden, echter vormen zich hier ook al problemen door de krapte, laat Van Seten weten. Die problemen zijn te wijtten doordat er sprake is van enkelspoor op het traject, en moeten treinen geregeld op elkaar wachten wat extra vertraging oplevert. Hoewel Van Setten een volledige verdubbeling van het spoor dan ook de echte oplossing is voor de Maaslijn, lijkt dit nog verre toekomst te zijn.

Daarnaast heeft Arriva ook een speciale manager ingezet die op de capacteit van de spoorlijn zal toezien. Ook laat de vervoerder met een speciele app de reizigers op de hoogte houden over eventuele hinder.

Elektrificatie

Over de financiering voor de elektrificatie van het lijn is pas kort geleden een akkoord bereikt. Oorspronkelijk was voor het project 154,6 miljoen euro uitgetrokken, echter wordt er nu 213 miljoen euro voor de aanpassing neergeteld. Het Rijk draait daarbij op voor in totaal 60 miljoen euro, terwijl Limburg 99,9 miljoen betaalt, Noord-Brabant 31,6 miljoen en Gelderland 21,5 miljoen.

Foto: Rob Dammers
De Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond waar Arriva met dieseltreinen rijdt.
Foto: Rob Dammers (Flickr; Creative Commons)