Minder boetes voor te laat stopzetten studenten-ov

Het aantal boetes voor oud-studenten die hun studentenreisproduct te laat beëindigen is dit jaar gedeeld. In 2018 werden er nog in de eerste maanden van dat jaar voor 13,2 miljoen euro aan boetes opgelegd, maar in dit jaar is voor deze periode het bedrag gedaald tot 4,1 miljoen euro.

Dit blijkt woensdag uit cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bekendgemaakt. Het OCW heeft eind 2017 maatregelen aangekondigd die ertoe moesten leiden dat het het aantal boetes zou dalen. Volgens met ministerie hebben deze tot een goed resultaat geleid.

"Aan het einde van de studententijd komt er veel op studenten af", zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Daardoor schoot het op tijd stopzetten van het reisproduct op de ov-kaart er geregeld bij in, of hadden zij simpelweg niet op hun netvlies wanneer zij dat precies moesten doen."

Maatregelen

Het terugdringen van de boetes is onder meer bereikt met berichten aan (oud-)studenten om ze te waarschuwen dat ze hun studenten-ov op tijd moesten beëindigen bij een ov-chipkaartautomaat. Door filmpjes met uitleg die via de sociale media verspreid werden, werden de oud-studenten geattendeerd op de wijze hoe ze hun studentenreisproduct op tijd konden beëindigen.

Daarnaast worden er minder snel boetes uitgedeeld doordat de opzegtermijn verlengd is. Studenten of oud-studenten die niet reizen met het ov-product dat ze stop hadden moeten zetten, krijgen in tegenstelling tot voorgaande jaren geen boetes meer. Ook krijgen ze nu tien dagen in plaats van vijf dagen om reisproduct kosteloos van hun chipkaart te verwijderen.

Boetes

Personen die toch onrechtmatig gebruikmaken van hun studentenreisproduct, terwijl ze niet meer ingeschreven staan bij een opleiding, betalen de eerste maand een lagere boete dan voorheen. Deze bedraagt 75 euro per halve maand. Na de eerste maand stijgt de boete naar 150 euro per halve maand. Voor 2018 was dit nog een vast bedrag van 97 euro per halve maand.

Foto: NS
Foto: NS