Goederentrein met gevaarlijke stoffen stilgezet in Oldenzaal

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft woensdag een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij station Oldenzaal stil gezet. De reden is dat de vervoerder vervuilde afsluiters had afgedekt met vuilniszakken, om te voorkomen dat de stoffen op de grond zouden kunnen lekken, en dat is niet toegestaan.

Uiteindelijk bleek er sprake te zijn van stookolie wat er vervoerd werd, liet burgemeester Welman van Oldenzaal weten. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving, maar er was wel sprake van risico voor het milieu. De wagons worden uiteindelijk geinspecteerd en schoongemaakt op een station in Nederland. Pas daarna mogen ze weer de grens van Duitsland over. Om welke vervoerder het gaat is niet bekend gemaakt. Evenmin is bekend of deze ook betrokken was bij eerdere incidenten.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat er op Oldenzaal sprake is van een incident met ketelwagons. In september stuurde Oldenzaalse gemeenteraad hierover een brandbrief naar de minister. Op verzoek van de gemeente voert de Inspectie Leefomgeving en Transport met regelmaat inspecties uit.

Op 7 juli werd station Oldenzaal korte tijd ontruimd omdat een wagon die leeg had moeten zijn, nog beladen was met de chemische stof styreen monomeer wat uit een wagon lekte. Nadat het lek werd gedicht kon het station weer worden vrijgegeven. Omdat het om een druppellekkage ging kwamen er geen gevaarlijke stoffen in de bodem terecht. Ook een zelfde voorval vond enkele dagen eerder plaats.                                     

Op 12 september meldde de Inspecteur Gevaarlijke Stoffen wederom dat in Oldenzaal de informatievoorziening op het spoor niet in orde was. Op een van de sporen stonden wagons gevuld met gevaarlijke stoffen, terwijl er in de papieren stond vermeld dat hier geen sprake van was.

Foto: Inspecteur gevaarlijke Stoffen op Twitter
Foto: Inspecteur gevaarlijke Stoffen op Twitter